Over ons

In 2013 is in Nederland airsoft gelegaliseerd voor 18 jaar en ouder. In 2014 heeft het Europees gerechtshof besloten dat Nederland niet mag verbieden wat elders in Europa wel is toegestaan. Zo werd het mogelijk voor kinderen onder 18 jaar ook airsoft te spelen. 
 Sebastiaan Thie is in 2017 gestart met de eerste opzet van RLG en in oktober 2018 is RLG Emmeloord ontstaan. 
Inmiddels is de aanleg van het tweede veldlocatie in Lelystad van start gegaan.

Wat is Real Life Gaming

RLG is een schietsport, die gebaseerd is op diverse computergames waarbij iedere game weer wordt vertaalt in een wedstrijdvorm. Een sport die meer vraag van de deelnemer zowel mentaal als fysiek. Oplossend denken en handelen, doorzetten, saamhorigheid en uiteraard plezier maken is bij ons erg belangrijk. De huidige games die onze kinderen spelen vragen ook dezelfde eigenschappen. Dit zijn aspecten die de nieuwe generatie zoekt; meer uitdaging dan alleen over een veld rennen en een bal weg trappen.

Maatschappelijk

Onze jeugd zoekt elkaar steeds vaker online op, ook tijdens het spelen van de computergames.  Vaak gebeurd dit zonder ouderlijk toezicht waardoor er ook meer risico’s ontstaan tot ander onwenselijk gedrag van kinderen op school, thuis en buiten op straat. De grens tussen fictie en werkelijkheid word vaag, hierdoor kunnen kinderen vaker worden blootgesteld aan risico gedrag en gedragingen doordat ze steeds verder geïsoleerd raken. Kinderen met speciale behoefte, zoals ADHD of gedragsproblemen kunnen veelal wel online hun uitingen kwijt, maar vallen vaak buiten op straat en op school in een afgezonderde positie. Bij de meeste traditionele sporten, zoals voetbal, zie je vaak dat deze kinderen niet passen en snel stoppen met sporten en weer naar de computer terug keren. RLG geeft hierin nieuwe mogelijkheden. Doordat teams in kleinere groepen zijn opgedeeld, ontstaan er sportteams van kinderen met dezelfde gedachten of gedragingen. Waardoor ze een plek hebben waar ze gewoon mogen zijn wie ze zijn.

Computergames op de tv, tablet en smartphones hebben vaak als onderdeel, dat ze veel blauw licht laten flitsen.  Onderzoeken wijzen uit dat dit licht, zeker later op de avond, het opwekken van melatonine tegen gaat. Dit is de stof die slaap opwekt in je lichaam.  Als gevolg hiervan lopen kinderen het risico dat ze minder gaan slapen/moe worden,  wat zich kan uitwerken op eetgedrag en school/ werkprestaties, maar ook de drang om terug te gaan naar de game. Onderzoek wijst  ook uit, dat als kinderen een level in de game niet kunnen winnen, dat zij op school en buiten huis vaak in gedachte bezig blijven om het probleem op te lossen. Als daaruit een oplossing komt, dan word de drang weer groter om het zo snel mogelijk te proberen. Dit gedrag is vaak te herkennen aan spontaan ongewenst gedrag bijvoorbeeld op een verjaardag en gevolgd door het bij thuiskomst direct in schakelen van de computer.

Dit kan ongewenste afleiding/gedrag veroorzaken. RLG geeft gehoor aan deze behoefte, die vaak gericht is op probleem oplossend vermogen/behoefte van de kinderen.
Alleen kunnen de kinderen niks met oplossingen voor RLG tot de volgende les, waardoor de drang, om er dagelijks mee bezig te zijn afneemt. RLG heeft een duidelijke grens van fictie en werkelijkheid. De game of oplossing kan niet door kinderen worden aangezet tot de volgende les.

Geweldadig?

Niks gewelddadigs!
Er is een duidelijke lijn van gewenst en ongewenst gedrag op het sportveld. Hierdoor ontwikkelen de kinderen meer discipline, leren ze omgaan met anderen, teleurstellingen en frustraties. Goede weerbaarheidstraining!

Achter de computer uit ongewenst gedrag zich vaak in het aspecten zoals gooien met de controller. Omdat er vaak geen ouder is om het te bespreken en het gooi gedrag vaak word gestraft, met het afnemen van de computer voor een paar uur of dag. Bij RLG word bij degelijke gedragingen het kind wel aangesproken. Maar in plaats van straf, worden er handvatten geboden hoe hier in vervolg mee om te gaan. Dit werk bij RLG, omdat het kind niet alleen op zolder zit maar in een groep staat en dus gezien word.   
RLG bied ook een plek om samen te komen. Veel RLG sporters zijn vaak al een uur voor de les aanwezig om samen plannen door te spreken of om even tot rust te komen van de dagelijkse dingen of gebeurtenissen.

Drie soorten sporters

RLG kent 3 groepen sporters:

RLG lessers
dit is een groep kinderen die actief mee doet met de lessen.
Deze groep heeft geen behoefte aan wedstrijden en tijds gedreven opdrachten,
maar willen graag  zichzelf  verbeteren in handelingen en zijn vaak oplossing gericht bezig .

RLG sporters
Deze groep is actief bezig met de wedstrijd, trainen en werken graag in team verband. 
Zijn netter op hun uitrusting, maar hebben wel de behoefte om het laatste half uur van de les een wedstrijd of game te spelen.

RLG Gamers
Deze groep  wil geen lessen en geen wedstrijden. ze zoeken hun beweging puur en alleen in het spelen van een simpele game mode.