RLG school ter ondersteuning van het onderwijs wanneer dat nodig is.

RLG School, U als onderwijs aanbieder, weet als geen ander dat de onderstaande regels bestaan.
Verplicht aantal uren onderwijs.
De school moet alle leerlingen een programma aanbieden dat voldoet aan de verplichte onderwijstijd.
De Inspectie van het Onderwijs kan een school erop aanspreken als zij onvoldoende uren onderwijs geeft.
De school moet bij het inplannen van de lesuren rekening houden met uitval van lessen.
Bijvoorbeeld omdat een leraar ziek is.
Onverwachte lesuitval door studiedagen van leraren is niet toegestaan.
Basisscholen moeten een vervangend lesprogramma hebben bij onverwachte lesuitval.
In het schoolplan en de schoolgids leest u welke les vervangende activiteiten de school geeft.
Lessen kunnen ook uitvallen door een noodsituatie.
Bijvoorbeeld door langdurige afwezigheid van een leraar, personeelstekort of brand.
Komt de school hierdoor onder het wettelijk verplichte minimum aantal onderwijsuren?
Dan moet de school het tekort aan onderwijstijd inhalen.
Maar wat gebeurt er als u door uitval en leraren tekort hier niet meer aan kan voldoen.
Vaak worden er alternatieven gezocht, maar ook die zijn vaak niet in voldoende maten beschikbaar.
Ieder week kinderen laten thuis zitten is niet de beste keuze, maar vaak een noodoplossing van scholen.
Bij uitval ontstaan vaak ook onwenselijke situaties bij de ouders.
De meest voorkomende opties zijn dan de kosten voor oppas of het extra verlof opnemen.
Als gevolg ontstaat een extra druk op school om de uitvaluren in te vullen en ook dit brengt weer extra werkdruk met zich mee voor school en het personeel en het Bestuur, wat weer kan leiden tot extra stress bij uw werknemers met als gevolg weer lesuitval en hoge kosten voor vervanging.

RLG school ter ondersteuning van het onderwijs wanneer dat nodig is.
Wat nodig is een stuk ontlasting voor uw medewerkers van de school,
ter invulling van de plotselinge uitval en opvulling in dagen en uren.
Van nu af aan krijgt u er als school een extra oplossing bij, namelijk de RLG School.
RLG ( Real life Gaming) wordt sinds oktober 2018 aangeboden.
De eerste tak Van RLG is een sport om kinderen achter de computers weg te krijgen en deze gamebeleving buiten met veel beweging na te bootsen.
Vanuit deze visie zijn nu RLG School en RLG Buitenschoolse opvang ontwikkelt.
Dit speciaal om de hulpvraag in het onderwijs aan te vullen wanneer u het nodig heeft.

Wat maakt RLG School zo anders als alle ander programma’s?
RLG groeit met de leerlingen mee, iedere les is aan te passen naar de leeftijd en het niveau van de leerlingen.
RLG begint met het opnemen van de behoefte van de school.
Vanuit daar gaan we in overleg met de leraar(en) die de leerling al lesgeeft en bespreken we met hem/haar wij wat de kinderen moeten leren of waar de leerkracht graag extra aandacht aan wil besteden.
Deze informatie verwerken wij specifiek in een lesprogramma, in de klas, die aan ons is toevertrouwd.
Omdat wij ook vinden dat leerlingen altijd les moeten krijgen, maar we ook bekend zijn met leerlingen die bij invalkrachten ongewenst gedrag vertonen en niet de basis van vertrouwen hebben zoals die is bij hun eigen leraar, moeten we dus met iets komen wat kinderen een zinvolle daginvulling geeft met lesstof maar niet op de traditionele manier.

RLG School voorbeeld:
Dit is een algemeen voorbeeld, wij hebben ook een pakket waarbij we de game Blasters/ bogen vervangen met een uitdagende balsport vervanging met de zelfde opzet (we begrijpen dat niet alle scholen schiet gerelateerde spullen willen gebruiken)
De leerlingen hebben van de leerkracht de afgelopen periode rekenen en Engels gehad en de leerkracht wil graag dat deze lesstof geoefend wordt.
Bij RLG school bouwen wij voor die dag dat wij invallen het lokaal of gymzaal om tot een RLG educatie lokaal en implementeren de aangeboden lesstof in onze lessen.
Dit is te vergelijken met een vorm van een escape room, waar de oplossingen gevonden kunnen worden door de huidige lesstof te gebruiken, te denken bijvoorbeeld aan het aangeboden Engels of rekenwerk.
Door oplossingen te vinden worden er gebieden geopend waar het RLG spel verder gespeeld kan worden.
Als voorbeeld: een kluis aan de muur met een cijferslot de oplossing van de som die er naast hangt is voor dat slot de juiste combinatie.
Afhankelijk van het niveau van de kinderen worden de games/lestof moeilijker of makkelijker.
Tijdens de escaperoom-oefeningen kunnen de kinderen, net zoals in de computergames, extra optie openen zoals nerf Blasters / dog tag bogen en de daarbij behoorden de darts en pijlen, ook kunnen ze in deze ruimte dekkingen vrijspelen voor de eind game van de middag

Uiteindelijk heeft een escapeteam een aantal blasters en bogen ontdekt en vrij gespeeld. Vanuit dit punt komen de kinderen na de grote pauze in de RLG educatie arena.
In deze arena komt de kracht van het team naar voren, waarbij samenwerken, naar elkaar luisteren, rust bewaren en omgaan met tijdsdruk sterk naar voren komen.
Met de vrij gespeelde Blasters moeten de kinderen een parcours afleggen op tijd.
Er komt een duidelijke strijd naar voren tussen de teams, want met het gewonnen of verloren tijdsverschil kunnen ze voorop of achterop komen in het behouden van dekkingen voor de Eind game.

Voorbeeld: team 1 doet het parcour in 2 min en raakt 3 targets , team 2 doet het in 1 min en raak 0 targets team 3 doet er 3 min over en raak alles.
Team 2 heeft de snelste tijd en krijgt 1 dekking extra. Team 1 heeft geen snelle tijd maar door hun 3 targets krijgen ze 3 vragen over de lesstof, als de vraag juist is dan hebben ze een genie kaart die ze kunnen in zetten bij de eind battle om dekkingen bij de tegen partij weg te halen. Bij fout antwoord ontvangen ze geen genie kaart.
Nadat deze ronde door de teams gespeeld is, bouwen we op naar de einde van de game.
De teams die met alle oplossingen van de dag en hun genie kaarten de dekking van de tegenpartij weg weet te halen , kan zo de winst pakken.
Door op advies van de leraar kinderen in te delen in andere samenstellingen dan de gebruikelijke “groepjes” in de klas, leren we ze gelijk met anderen samen te werken.
Deze unieke wijze van lesvervanging bij ziekte of uitval geeft de kinderen een leuke en leerzame invulling van hun dag. De leraar kan daarna de volgende lesdag weer oppakken en de school heeft geen uitval-uren en ouders hoeven geen oppas te regelen of verlof te nemen.
Alle RLG School activiteiten worden aangepast aan leeftijd en grote van de groep. Alle lessen zijn op gezet dat ook kinderen die normaal achter blijven een goede plek kunnen vinden om deze dag mee te komen.

Wat zijn de kosten van RLG School.
Een ZZP leraar kost al snel 55 euro per uur, dat is € 440,00 per dag en nu helemaal, als ze weten dat er werk genoeg is.
Een RLG School dag heeft u al compleet voor € 225,00 Excl. Btw per dag.
Voor de eenmalige kosten van € 400,00 Excl. btw maken wij de benodigdheden specifiek voor uw school,
zodat dit elke keer weer gebruikt kan worden.
U kunt op alle momenten dan een beroep op ons doen. (de € 400,00 geld niet bij afname van de standaard klas oplossing en komt ook te vervallen bij overeenkomsten met langere looptijd en of vaste dagen per week die wel op maat gemaakt moeten worden).

Niet zeker of RLG hulp nodig is, maar vast klaar voor de toekomst en alvast zorgen dat uw school in het RLG School bestand staat, zodat als nodig we u snel kunnen helpen.
Hierbij een uitleg waar aan de € 400,00 word besteed.
De eenmalige € 400,- euro word gebruik voor de aanschaf van de smalle escape ruimte, uitrusting,
Het in meten van het lokaal, maken en opstellingen van school specifieke opdracht kaarten, veiligheid brillen (welke bij ons verplicht gedragen moeten worden) en het bezoeken van de leraren voor het verkrijgen van de huidige gewenst les stof.
Alle benodigdheden slaan we op in onze opslag zodat het netjes blijft en het per school snel gepakt kan worden,
wel in het bestand maar nog geen hulp nodig gehad, wij zorgen dat we u geregeld bezoeken om alle les stof voor uw RLG Pakket up to date te houden.
Scholen die wekelijks al een vaste dag uitval hebben voor lange periode of meerdere dagen achter elkaar vragen wij het lokaal zo te plannen dat wij de spullen kunnen laten staan.
Nadat uw school is opgenomen in het RLG School Bestand, heeft u een leuke leerzame niet alledaagse alternatief voor les uitval.
Buiten de op maat pakketten die we klas of school gericht maken in samenwerking met u leerkracht,
hebben we ook de standaard pakketten per klas van groep 1 tot groep 8 waar in we de verplichte wettelijke les stof( die door de minister verplicht word geacht), is verwerkt gebruiken als de standaard.
Al onze leertrainers zijn voorzien van een VOG 84 85 en 86 en een aparte VOG voor gewelddelicten en EHBO.
Deze worden jaarlijks gecontroleerd door de RLG Nederland.
RLG school ter ondersteuning van het onderwijs wanneer dat nodig is.
Als RLG leertrainers zijn wij ook bekend en toegankelijk voor kinderen met een rugzakje,
onze leertrainers zijn goed instaat om te gaan met deze groep op scholen.

Pesten.
Pesten is iets wat op school veel voorkomt. Wij hebben bij RLG ervaren dat de drang van het winnen boven gaat of kinderen iemand leuk vinden.
Dit houdt in dat een school ook bij ons kan aan geven welke kinderen vaak gepest worden,
en als de leraar dat weet door wie. Wij zorgen dan voor personen die deze drang om te winnen gebruikt, om pester en de persoon die gepest word te laten samenwerken en niet de slechte kant, maar de meerwaarde van de persoon in te zien.
Samengevat is RLG school ‘The out of the box school solution’ van 2020 met diversiteit, aanpasbaarheid en ondersteunende diensten wanneer de opleider het nodig heeft, brengt lol en fun-leren terug naar de school.
Als leerlingen 1x RLG school meemaken gaan ze uit kijken naar de volgende keer dat er weer uitval is.
Omdat RLG is Begonnen met een sporttak kunnen we ook een uitdagende gym les voor uw school in richten
School is leuk: Laten we dat dan ook uitstralen.

Wilt u gebruik maken van onze diensten of een vrijblijvend gesprek wij komen graag bij u langs.
Voor meer informatie:

SebastiaanThie
RLG Nederland
Wilt u telefonisch contact?
Stuur een Whatsapp bericht met de naam van de school en contactpersoon naar 0637373783.
Dan bellen wij u zo snel mogelijk terug. (zo zorgen we dat we alle tijd hebben om u goed te woord te staan)

U kunt ook mailen naar: info@rlgnederland.nl